CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

31.10.2020 – THỨ BẢY TUẦN XXX TNLc 14,1.7-11 “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11) Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Thường khi đãi tiệc, người ta vẫn dành những vị trí đặc biệt cho những vị khách quan trọng, và chỉ có chủ tiệc là người duy nhất biết được sự quan trọng của từng vị khách được mời, cũng chính ông sẽ mời từng người vào đúng vị trí của họ trong tiệc cưới. Hôm ấy, Chúa Giêsu cũng được mời dự tiệc ở nhà một người biệt phái. Chúa nhận thấy người ta cứ tranh nhau …

Tiếp tục đọc