CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 2,13-22)  “Hãy đem tất cả những thứ này khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi  thành nơi buôn bán.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Vương cung Thánh đường thánh Gio-an La-tê-ra-nô là một trong những ngôi thánh đường đầu tiên của Giáo Hội Công giáo và được mang danh là “Mẹ của mọi nhà thờ” trên thế giới. Đây là nhà thờ chính tòa của Đức Thánh Cha (Giám Mục thành Rôma). Giáo Hội mừng kính thánh đường La-tê-ra-nô, vì đây là biểu tượng của …

Tiếp tục đọc