CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 20,27-40)  “Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Là người, ai cũng sợ cái chết. Cái chết luôn là một tai họa khủng khiếp nhất đối với mỗi người và người thân của họ. Cái chết đáng sợ không chỉ vì nó cắt đứt và chấm dứt tất cả, nhưng còn vì nó mang theo một bí ẩn phía sau mà không ai biết trước được.  Quả vậy, cuộc sống của con người không kết thúc …

Tiếp tục đọc