CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH

18.5.2019 – THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINHAi thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 14,7-14)Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là …

Tiếp tục đọc