CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,30-34)“Đức Giêsu thấy một đám rất đông thì chạnh lòng thương… và Người dạy dỗ họ nhiều điều.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi các môn đệ đi thi hành sứ vụ trở về, các ông kể lại cho Chúa nghe những việc đã làm cùng với những thành công thất bại trong suốt hành trình truyền giáo. Biết rõ sự vui mừng cũng như những vất vả, mệt nhọc của các ông, Chúa nói: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi hoang vắng mà nghĩ ngơi đôi chút” (c.31). …

Tiếp tục đọc