CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH

16.5.2020 – THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 15,18-21)“Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúa Giêsu chính là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha. Con đường của Ngài con đường của tình yêu hiến thân đến quên mình, là con đường hẹp, con đường của phục vụ, của hy sinh thập giá. Người môn đệ theo Chúa trên con đường ấy chắc chắn cũng sẽ nhận cùng một số mệnh: bị thế gian thù ghét, …

Tiếp tục đọc