CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,1-10) “Anh em có mấy chiếc bánh?”… “Thưa có bảy chiếc.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tình yêu thì sáng tạo đến vô cùng! Khi yêu thật sự, người ta có sáng kiến để làm cho người mình yêu được hạnh phúc, ngay cả trong những chi tiết nhỏ. Hơn ai hết, Chúa Giêsu thấy rõ nhu cầu của những người đi theo Chúa và muốn làm điều tốt lành cho họ: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có …

Tiếp tục đọc