CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN VII PHỤC SINH

30.5.2020 – THỨ BẢY TUẦN VII PHỤC SINH✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 21,20-25)“… Phần anh, hãy theo Thầy!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi Phêrô được Thầy cho biết trước số phận của ông là phải “phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”[1], ông đã thắc mắc muốn biết số phận của Gioan ra sao. Nhưng Chúa trả lời: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” Gioan, vị tông …

Tiếp tục đọc