CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

06.6.2020 – THỨ BẢY TUẦN IX TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 12,38-44)“Bà góa này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lưu ý chúng ta tránh thái độ giả hình, mà nhóm người tiêu biểu bị Chúa chỉ trích là “những ông kinh sư xúng xính trong bộ áo thụng, thích được chào hỏi, thích ngồi cỗ nhất, làm bộ đọc kinh lâu giờ…” Quả thật, những biểu hiện của họ chỉ nhằm “đánh bóng chính mình”, để được mọi …

Tiếp tục đọc