CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

18.4.2020 – THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 16,9-15)“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm nay chúng ta được nghe thánh sử Mác-cô tóm tắt các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh, về sự cứng tin của các tông đồ đối với lời chứng của những người đã gặp Chúa Phục Sinh, và về sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa. Sau khi được gặp Chúa Phục Sinh, …

Tiếp tục đọc