CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN – THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 1,45-51)  “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả,tôi đã thấy anh rồi .” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Thành kiến là một “căn bệnh” thường thấy nơi một số người quá tự tin vào sự hiểu biết của mình. Khi gặp những người có thành kiến như thế, để thay đổi cách nhìn nhận của họ, chỉ có một cách là đưa người ấy đến chứng kiến tận mắt con người hay sự kiện ấy mà thôi.  Philipphê sau khi được Chúa gọi và đi theo …

Tiếp tục đọc