CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI NGÀY THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 2,36-40) “Bà nữ ngôn sứ An-na không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta một khuôn mặt mới, chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong Tin Mừng, và cũng chỉ được nhắc đến trong Tin Mừng Luca. Đó là nữ ngôn sứ Anna mà số phận góa bụa rất sớm, cho thấy bà là một trong số những người nghèo của Israel. Tuy nhiên, giữa cảnh bi …

Tiếp tục đọc