CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN – LỄ ĐỨC MARIA MẸ GIÁO HỘI – LỄ NHỚ

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5, 1-12) “Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,vì Nước Trời là của họ.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm qua chúng ta vừa được mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là ngày Giáo hội được khai sinh, và ngày hôm nay – Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta được kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu là Mẹ của Giáo hội. …

Tiếp tục đọc