CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 4,12-17.23-25) “Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Hôm qua, chúng ta đã mừng kính việc Thiên Chúa Nhập Thể tỏ mình ra cho dân ngoại mà đại diện là ba vị đạo sĩ phương Đông. Ngôi sao sáng trên bầu trời Belem đã dẫn đường cho họ từ rất xa tìm đến để thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Ngài là chính “Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại”[1]. Hài Nhi thánh ấy đã lớn lên tại Nazareth và bước vào …

Tiếp tục đọc