CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 25,31-46)“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy .” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đa số các tôn giáo đều nói đến thuyết Nhân-Quả như là một phương thế răn dạy tín đồ ăn ngay ở lành để được hưởng bình an, hạnh phúc. Nhưng chỉ trong đức tin Công Giáo, chúng ta mới được biết rõ có một Đấng thấu suốt mọi sự và Người sẽ trả cho ai nấy phần …

Tiếp tục đọc