CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu (Mt 10,34 – 11,1) “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Cuộc sống luôn đòi ta phải chọn lựa. Chọn lựa càng khó khăn hơn khi ta buộc phải giữ hay buông những giá trị quý báu, thân thiết với chúng ta hơn hết. Nhưng vì sao ta phải chọn lựa? Bởi vì tôi muốn đạt đến cùng đích cuộc đời mình: Tôi không thể đi tới Nha Trang nếu tôi cứ thích bước lên chuyến xe đi Vĩnh Long hay Rạch …

Tiếp tục đọc