CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

13.7.2020 – THỨ HAI TUẦN XV TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 10,34-11,1)“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã… người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối của những lời dặn dò của Chúa Giêsu cho các tông đồ khi sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết rõ: sự hiện diện của Chúa và Tin Mừng của Ngài luôn gặp phải những chống đối giữa thế gian, …

Tiếp tục đọc