CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

20.7.2020 – THỨ HAI TUẦN XVI TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 12,38-42)“Chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Khi lên ngôi, vua Salomon đã khiêm tốn xin Chúa cho ông được ơn khôn ngoan để cai trị dân Chúa. Chúa đã ban cho ông sự khôn ngoan đến nỗi nữ hoàng Phương Nam từ một nơi rất xa xôi nghe biết, đã đến dâng nhiều phẩm vật quý giá để được nghe những lời khôn ngoan của vua[1]. Giôna là ngôn sứ được Thiên Chúa …

Tiếp tục đọc