CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN – LỄ THÁNH MÁC-TA

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 11,19-27) “Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!” .” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã có lần cảm thấy thiếu vắng sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, nhất là những lúc chúng ta gặp khó khăn, thất bại, những khi gặp khủng hoảng, bị hiểu lầm, thất vọng… Trong bài Tin Mừng hôm nay, hoàn cảnh mà chị Mác-ta đang đối diện thật hết sức bi đát: Ngay lúc em chị còn sống, còn hy vọng cứu chữa, thì Thầy lại vắng …

Tiếp tục đọc