CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

03.8.2020  –  THỨ HAI TUẦN XVIII TN ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 14,22-36) “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Sau phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, chắc hẳn các môn đệ hết sức phấn khởi vì thành công rực rỡ của Thầy mình. Nhưng “Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng” (c.22). Có lẽ các ông không hiểu được ý của Chúa Giêsu, họ chỉ vâng lời Thầy xuống thuyền …

Tiếp tục đọc