CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,18-22)“Rượu mới, bầu cũng phải mới!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ăn chay là một trong những việc đạo đức được đề cao trong nhiều tôn giáo, tuy mục đích và cách thực hành có khác nhau, nhưng lợi ích của việc chay tịnh hầu hết là đem lại sức mạnh nội tâm, khả năng tự chủ và chế ngự các đam mê, dục vọng thấp hèn của bản thân người thực hành. Lề luật Do thái chỉ quy định giữ chay một lần trong năm vào dịp lễ xá tội, …

Tiếp tục đọc