CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 19,16-22) “Nếu anh muốn nên hoàn thiện…” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng: Có thể nói rằng: Tuổi trẻ là thời gian lý tưởng nhất trong đời sống mỗi con người, và càng lý tưởng hơn nữa khi người trẻ biết khao khát hướng đến những điều thiện hảo. Người thanh niên đến gặp Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay quả thật là tốt lành: Anh có đầy đủ mọi thứ từ vật chất đến tinh thần: một tấm thân khỏe mạnh, một hoàn cảnh thuận lợi vì dư …

Tiếp tục đọc