CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 7,1-10) “…Tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong Phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn đề cao lòng tin của những người đến với Ngài, nhất là những người được Ngài chữa lành. Cũng thế, Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một lòng tin rất mạnh mẽ của một viên sĩ quan ngoại giáo đối với Chúa Giêsu, cách riêng với Lời của Ngài. Đọc kỹ đoạn Tin Mừng, ta cảm thấy viên sĩ quan này rất gần với con người …

Tiếp tục đọc