CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 8,16-18) “Chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã tạo nên ánh sáng trước nhất[1]. Ánh sáng soi đường chỉ lối, giúp con người phân biệt màu sắc, sạch – nhơ. Ánh sáng xua tan khí ứ đọng, giải vây mọi tù túng, làm tan loãng sự âm u và lạnh lẽo của bóng tối… Thiếu ánh sáng, thực vật, động vật và con người sẽ kém phát …

Tiếp tục đọc