CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9,46-50) “Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ai trong chúng ta cũng thích mình được người khác tôn trọng, quý mến và ngưỡng mộ. Chúng ta thích tạo ảnh hưởng đối với người khác càng nhiều càng tốt. Càng được nhiều người biết đến thì ta càng “là người quan trọng” hơn. Các tông đồ muốn biết ai trong các ông được danh dự hơn, ai là người lớn nhất, ai là người quan trọng …

Tiếp tục đọc