CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

12.10.2020  – THỨ HAI TUẦN XXVIII TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11,29-32)“Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Những ngày qua, cả nước đang hướng về “khúc ruột Miền Trung” để cầu xin Chúa thương xót, cứu giúp những anh chị em của chúng ta đang bị lũ lụt. Tuy nhiên, cùng với lời cầu nguyện, chúng ta cần có sự hoán cải như dân thành Ninivê để có thể nhận được phép lạ. Chúa Giêsu đã thực hiện rất nhiều phép lạ để …

Tiếp tục đọc