CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 12,13-21) “…những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Lòng tham là nguồn gốc của mọi bất công trong xã hội. Tham lam khiến cho con mắt tâm hồn người ta trở nên mù quáng, không thấy được giới hạn của mình, không thấy nỗi khổ của tha nhân, và không bao giờ thấy đủ. Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được …

Tiếp tục đọc