CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 21,23-27) “Phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:SỰ THẬT là một mầu nhiệm mà con người luôn thao thức tìm kiếm để nhận biết, đồng thời lại cảm thấy e sợ khi đối diện. Chúng ta luôn muốn biết sự thật của mọi người và mọi việc xung quanh, nhưng chẳng ai chấp nhận trưng bày sự thật của chính mình cho người khác. Hơn nữa, có những Sự Thật TốT Đẹp nơi người khác mà lắm …

Tiếp tục đọc