CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH

27.4.2020 – THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,22-29)“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngay từ thời sáng tạo, con người được sống gần gũi với Thiên Chúa. Trong mối tương quan thân mật ấy, con người được Chúa cho cộng tác với Chúa trong việc quản lý vũ trụ[1]. Khi đó, được làm việc là cả một niềm vui lớn lao đối với con người. Sau khi nguyên tổ phạm tội, mối tương quan thân tình …

Tiếp tục đọc