CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN IV MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 1,57-66) “Tên cháu là Gioan.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tên gọi rất quan trọng đối với mỗi người trong bất cứ nền văn hóa nào. Người ta thường nói: “Tên là người”. Thông thường, chính cha mẹ là người chọn tên cho con mình. Cái tên ấy mang rất nhiều ý nghĩa, bao nhiêu yêu thương và cả những khao khát mong đợi của cha mẹ đối với con cái: Công, Danh, Tài, Lộc, Minh, Triết… Trong Thánh Kinh, tên gọi cũng rất quan trọng. Thiên Chúa đã ban cho …

Tiếp tục đọc