CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH

13.5.2019 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINHLễ Đức Mẹ Fa-ti-ma.“Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.” ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 10,1-10)Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, …

Tiếp tục đọc