CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH

04.5.2020 – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan. (Ga 10,11-18)“Tôi chính là Mục Tử nhân lành.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đoạn Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay được ví như lời tuyên ngôn của Đức Giê-su về sứ mạng và tư cách của người mục tử. Chân dung của người mục tử được Đức Giê-su phác họa ngắn gọn bằng từ “nhân lành”.  Động từ ‘biết” diễn tả mối tương quan giữa Mục tử và đàn chiên được đặt ngang hàng với mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. …

Tiếp tục đọc