CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 5,1-20)“Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Loan báo Tin Mừng là bổn phận của tất cả mọi người tín hữu, dù trong bất cứ bậc sống nào. Trước đây, chúng ta thường quan niệm việc truyền giáo là công việc được dành riêng cho các linh mục và tu sĩ mà thôi. Thế nhưng, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy …

Tiếp tục đọc