CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,53-56) “Bất cứ ai chạm đến (Người), thì đều được khỏi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Có những cuộc gặp gỡ đem lại cho chúng ta cảm giác an bình, có những con người đi qua đời ta để lại những dấu ấn sâu đậm bởi sự tốt lành của họ. Những con người ấy, những hành động ấy như những bảng chỉ đường, hướng chúng ta nhìn lên Thiên Chúa là Đấng tốt lành và là nguồn gốc của mọi sự thiện hảo. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người …

Tiếp tục đọc