CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 9,14-29)“Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúng ta hiện hữu trong thế giới vật chất, tiếp xúc và nhìn nhận mọi vấn đề nhờ các giác quan. Chính vì thế, thật khó khăn cho chúng ta khi đối diện với những thực tại vô hình mà chúng ta không thể thấy bằng mắt thường: chúng ta không nhìn thấy Chúa nên khi cầu nguyện dễ lo ra chia trí hay ngủ gật. Chúng ta cũng không nhìn thấy ma quỷ nên …

Tiếp tục đọc