CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN THỨ NHẤT MÙA VỌNG

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 8,5-11) “Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.”[1] Thánh Augustinô đã thốt lên như thế với tất cả nỗi khát khao từ tận đáy lòng mình. Đó cũng chính là sự khát vọng, niềm thao thức mà Thiên Chúa đặt để trong mỗi con người, mọi tôn giáo …

Tiếp tục đọc