CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 4,14-22a) “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi… để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tin Mừng thánh Luca nhiều lần nhắc đến Chúa Thánh Thần. Người hiện diện như một vị “đạo diễn” tài ba trong suốt chương trình cứu độ. Người hiện diện nơi Đức Maria, nơi Gioan Tẩy Giả, bà Elizabeth, ông Dacaria, cụ Simêon và cụ bà Anna trong Đền Thờ.[1]    Đặc biệt nơi Đức Giêsu, Thánh Thần đã tác động ngay từ phút đầu tiên Người nhập …

Tiếp tục đọc