CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM SAU LỄ TRO

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 9,22-25)“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Tình yêu có sức mạnh đến vô cùng và biến đổi tất cả! Thật vậy, anh A rất mê chơi đề, nhưng vì yêu một cô gái “con nhà lành”, anh đã bỏ được đam mê ấy để được vừa lòng người yêu. Cô H có tính làm biếng và luộm thuộm, nhưng khi có người yêu, cô bỗng trở nên chăm chỉ và ngăn nắp từ lúc nào! …

Tiếp tục đọc