CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM – TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 1,19-28)“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người có cộng đoàn chứ không phải là một con người đơn lẻ, để con người sống với Thiên Chúa và với nhau. Vì Người sáng tạo mọi sự nên Người “biết rõ” mọi loài. Về phía con người, được Thiên Chúa cho sống trong mối tương quan thân tình với Chúa để được “biết” Ngài. Nhưng cũng ngay từ “những ngày đầu …

Tiếp tục đọc