CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN THỨ NHẤT MÙA THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 1,40-45) “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong xã hội Do thái, người phong cùi bị coi là nhơ uế và bị loại ra khỏi cộng đoàn để khỏi làm cho người khác bị nhơ uế theo[1]. Họ không được đến gần ai, và cũng không ai được chạm đến họ. Họ bị cách ly cho đến khi lành bệnh và được thanh tẩy theo nghi lễ. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay thuật lại việc một người hủi bất chấp …

Tiếp tục đọc