CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

25.6.2020  – THỨ NĂM TUẦN XII TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 7,21-29)“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời mà thôi.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chúng ta vẫn thường nghe nói: “chiếc áo không làm nên thầy tu”, những biểu hiện bên ngoài không đủ để nói lên thực chất bên trong của một con người. Cũng thế, niềm tin chỉ được tuyên xưng qua miệng lưỡi sẽ không đủ để giúp con người vào Nước Thiên Chúa. Thánh Giacôbê tông đồ đã nói …

Tiếp tục đọc