CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

09.7.2020 – THỨ NĂM TUẦN XIV TN✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 10,7-15)“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Thiên Chúa là tình yêu”[1]. Chính vì là tình yêu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người và Ngài muốn chúng ta nhận biết rằng: Ngài yêu thương hết mọi người và từng người chúng ta. Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta được cùng hưởng hạnh phúc với Ngài. Được làm người và được Thiên Chúa yêu thương, được dồi dào những ơn về tinh thần …

Tiếp tục đọc