CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 11,28-30) “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường .” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Đa số những Trung tâm dạy nghề hay trường Đại Học ngày nay thường đăng tin tuyển sinh với những lời hứa hẹn về một tương lai sáng lạn cho sinh viên nếu chọn trường của họ. Thế mà Tin Mừng hôm nay lại cung cấp cho chúng ta một ngành học “chẳng giống ai” của Thầy Giêsu: Này nhé: Ngay đối …

Tiếp tục đọc