CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 16,13-23) “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (Mt 16,15) Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Để gọi tên một người, ta cần được biết về người đó. Để biết được biệt danh của một người và gọi người đó bằng biệt danh của họ, thì phải rất thân mới có sự đồng cảm với nhau, để cả hai người đều cảm nhận được biệt danh đó là một “tên gọi của tình yêu”, của sự thấu hiểu lẫn nhau. Khi gọi nhau bằng một biệt danh, cũng là ngầm …

Tiếp tục đọc