CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

15.10.2020 – THỨ NĂM TUẦN XXVIII TNTin Mừng theo thánh Luca:  Lc 11,47-54 “Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:“Khốn thân con, con ơi! Nếu con nghe lời cha mẹ thì đâu nên nông nỗi này!” Chúng ta thường nghe những người làm cha, làm mẹ vừa khóc thương vừa trách con cái như thế. Trong bối cảnh ấy, ai cũng hiểu rằng “KHỐN” không phải là lời chúc dữ, cũng không phải cứ chúc dữ là thành KHỐN; nhưng đó là hậu quả tất nhiên phải có, do những việc xấu xa, ngu …

Tiếp tục đọc