CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 12,49-53) “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Ngày nay, việc sử dụng bếp gaz và bếp điện, đèn điện… có thể làm cho người trẻ cảm thấy xa lạ với việc nhóm lửa bằng củi. Nhưng khoảng 30 năm về trước, việc sử dụng bếp củi và đèn dầu là rất bình thường. Việc mồi lửa, nhóm bếp khi ấy cũng là cả một nghệ thuật của những “đầu bếp” giàu kinh …

Tiếp tục đọc