CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 4,21-25)  “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Trong dịp Tết vừa qua, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã được hái Lộc Thánh đầu xuân và   khi mở lộc ra đọc, phần đông đều reo lên: “Ô, sao đúng quá!” Đó là một nét đẹp của đời sống đức tin được hội nhập vào văn hóa Việt Nam; để trong giờ phút linh thiêng của đầu năm mới, …

Tiếp tục đọc