CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 13,31-35) “Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi!” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Có lẽ ai trong chúng ta cũng hơn một lần nghe nói đến Giêrusalem, thành thánh và là thủ đô của đất nước Do thái. Thành được xây dựng trên núi Sion và được Thiên Chúa chọn làm nơi để hiện diện giữa Dân mà chính Ngài đã tuyển chọn[1]. Đây cũng là nơi muôn dân tụ về để thờ lạy Thiên Chúa. Đặc biệt …

Tiếp tục đọc