CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 15,1-10) “Khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà.” Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:Chỉ có người đang yêu mới nhìn thấy nơi đối tượng mình yêu nét đẹp mà không ai thấy được. Tình yêu làm cho đối tượng ấy trở nên giá trị và ý nghĩa đối với họ.   Quả vậy, Thiên Chúa là Tình Yêu[1], Ngài đã sáng tạo mọi sự và Ngài yêu thương hết mọi loài. Tuy nhiên, tình yêu của Ngài dành cho các thụ tạo không …

Tiếp tục đọc