CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

12.11.2020 – THỨ NĂM TUẦN XXXII TNLc 17,20-25 “…Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21) Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng: Đấng đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã cảm nếm được giá trị của giây phút hiện tại suốt 13 năm ròng rã sống trong cảnh lao tù, và đã để lại bí quyết sống thánh thiện của ngài: “Chấm mỗi chấm cho đúng đường sẽ đẹp, sống mỗi phút cho tốt đời sẽ thánh”[1]. Thật vậy, một đường thẳng được vẽ bằng muôn vàn chấm nhỏ, thiếu đi một chấm, đường thẳng sẽ đứt; một …

Tiếp tục đọc